Pastoraat

Voor een pastoraal gesprek of geestelijke begeleiding kunt u een beroep doen op de predikant of een van de ouderlingen. Zij zijn graag bereid om met u mee te zoeken en te denken tijdens een of meerdere gesprekken. Juist ook op momenten dat uw leven uit balans raakt en u behoefte hebt aan een nieuwe doordenking, zingeving, een luisterend oor, een vertrouwelijk gesprek.
Het is het prettigste als u het zelf laat weten als u behoefte hebt aan zo’n gesprek.

Behalve voor een gesprek kunt u ook een beroep op ons doen voor de liturgische, rituele vormgeving van belangrijke momenten in het leven of voor een gebed. Een van de mogelijkheden is de ziekenzegening. Een ziekenzegening vindt plaats in kleine kring, thuis, in de kerk of in het ziekenhuis. We bidden voor de zieke om de kracht en troost van Gods nabijheid, en de liefde en steun van de naaste mensen, voor deze nieuwe (en misschien laatste) levensfase.  Ook andere keerpunten in het leven als het betrekken van een nieuw huis, of het maken van een lange reis of pelgrimage kunnen zo gemarkeerd worden.

Naast de predikant en de ouderlingen onderhouden ook vijf bezoekers het contact met gemeenteleden. De ouderlingen en de bezoekers worden regelmatig getraind (toegerust) voor dit werk en net als de predikant hebben zij een geheimhoudingsplicht.  Wilt u iets doorgeven of vragen (bijvoorbeeld doop, in/uitschrijving als lid, ziekenhuisopname, huwelijk)? Hebt u ideeën of opmerkingen over het beleid, de eredienst of de activiteiten van de Protestantse Gemeente Rozendaal?
Neemt u dan contact op met een van de ouderlingen of de predikant (klik hier).