Kerkdiensten

Vieringen
Het hart van de gemeente is de eredienst. Elke zondag om 10 uur komen er mensen van verschillende tradities bijeen in de kerk aan de Kerklaan, om te danken, te bidden, te zingen ‘tegen het donker’ en samen te luisteren naar het verhaal van God en mensen. De Protestantse Gemeente Rozendaal streeft naar vieringen die herkenbaar zijn voor mensen van nu, waarin eerbied voor God voelbaar is en waarin ruimte is.

Muziek neemt in Rozendaal een grote plaats in. De organist, vaak samen met andere instrumentalisten, de cantor en de cantorij werken iedere week nauw samen met de voorgangers om een dienst ‘uit een stuk’ te maken. Behalve het liedboek worden ook andere nieuwe liedbundels uit verschillende tradities gebruikt. Liederen en lezingen worden afgedrukt op de liturgie en aan ieder uitgereikt. Op dat boekje is ook iedere zondag een afbeelding te zien, een visuele vormgeving van de centrale gedachte van de dienst. Op de kaarsentafel kunt u een kaars aansteken. Zo dragen muziek, stilte, de op de viering aansluitende bloemen, beelden, kaarsen er allemaal aan bij om dichter bij het Geheim te komen, dichter bij God.

Agenda komende kerkdiensten
zondag 28 april, dominee Sytze de Vries uit Schalkhaar
zondag 5 mei, dominee Lennart Heuvelman uit Naarden
zondag 12 mei, HA, dominee Liesbeth van Hilten uit Apeldoorn
zondag 19 mei Pinksteren, dominee Frans Ort uit Rozendaal
zondag 26 mei, dominee Bram Grandia uit Doesburg
Alle diensten beginnen om 10:00 uur, tenzij anders aangegeven.

De kerk is open op zaterdagmiddag
We bieden de inwoners van Rozendaal en omgeving, passanten en toeristen de mogelijkheid om te genieten van de Rozendaalse Kerk als plaats van stilte en bezinning. Want kerken zijn speciale plaatsen, of je nu christelijk bent of niet. Daarom is de kerk iedere zaterdagmiddag open tussen 13.30 en 15.00 uur. Er is de mogelijkheid om een kaars aan te steken, om stil te zijn bij God, of bij jezelf, of om dat wat je bezighoudt neer te schrijven.

Kom stil genieten van deze bijzondere ruimte!

Zondags-ontmoeting
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te spreken. Soms liggen er kaarten waar u uw naam op kunt zetten, als groet aan gemeenteleden die ziek zijn.

Elke eerste zondag van de maand is er een handtekeningen actie van Amnesty International. Ook kunt u op deze zondag collectebonnen aanschaffen.

Elke zondag zijn ouderling(en) en diaken(en) bij de koffie aanwezig om suggesties van uw zijde te krijgen: waar bent u blij mee in de gemeente, wat kan beter of waar stoort u zich aan? De kerkenraad waardeert uw meedenken, tips en ideeën zeer. Bent u geholpen met een grote-letter-liturgie, een speciale stoel of andere eenvoudige aanpassingen? Laat het een van de ouderlingen weten.

Dienst van Schrift en Tafel
Elke tweede zondag van de maand is er een dienst van Schrift en Tafel. Daarbij wordt iedereen die in geloof brood en wijn wil delen uitgenodigd om deel te nemen.

Doopdiensten 
Wanneer u de doop verlangt voor uzelf of voor uw kind, neemt u contact op met de predikant. In overleg worden data voor de doopviering en de voorbereiding vastgesteld.

Autodienst
Voor mensen die moeilijk op eigen gelegenheid naar de kerkdienst kunnen komen is er een autodienst.

Preek
Wie de preek nog eens wil nalezen kan contact opnemen met de predikant. U krijgt de preek dan per e-mail of per post toegezonden. Dit geldt alleen voor de diensten van de eigen predikant.