Cantorij

De cantorij
De cantorij van Rozendaal is ontstaan in de jaren '60 toen Rozendaal proeftuin werd voor het nieuwe liedboek. De cantorij bestaat uit gemeenteleden die als taak hebben om de gemeentezang te ondersteunen. Dat doen zij door elke week de liederen die in de dienst gezongen gaan worden te oefenen. Daarnaast heeft de cantorij een rol in bepaalde liturgische onderdelen als bijvoorbeeld het Kyrië en Gloria, acclamaties en het tafelgebed. Ook zingt de cantorij soms vierstemmig met de gemeente mee en zingt men sommige coupletten alleen. Bij liturgische hoogfeesten doet de cantorij vaak wat extra's door bijvoorbeeld een motet te zingen.

Opvallende kenmerken van de Rozendaalse cantorij zijn dat de leden van de cantorij gemeenteleden zijn die een taak hebben in de eredienst, het is geen koor, er is geen ballotage en de cantorij treedt niet op in de dienst maar is onderdeel van de gemeente. Dit wordt o.a. uitgedrukt door de manier waarop de cantorij in de kerk zit, nl. met het gezicht naar de preekstoel net als de rest van de gemeente.
De cantorij zingt alle diensten wat betekent dat er sprake is van veel kortcyclisch oefenen; men heeft één repetitie om zich op de volgende dienst voor te bereiden. Voor sommige stukken zoals voor Pasen en Kerst wordt langer gerepeteerd.
De cantorij, die hoofdzakelijk uit oudere mensen bestaat, heeft veel ervaring en een groot repertoire waaruit men kan putten, er is een volledige muziekbibliotheek.
zangnoten

Vanaf april 2018 zijn Anita Nibbelink en Ada Waalboer officieel cantor. Na het overlijden van cantor Joke Brandsma in april 2017 namen ze de werkzaamheden al waar. We zijn bijzonder blij dat Anita en Ada samen de cantorij willen leiden.

Geïnteresseerd?
De cantorij kan altijd nieuwe leden gebruiken, vooral tenoren en bassen zijn bijzonder welkom, maar ook nieuwe alten en sopranen zien wij graag komen.
De cantorij repeteert elke donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in de Serre van de Kerk van Rozendaal. Op zondagochtend wordt vanaf 9.30 ingezongen voor de dienst van 10.00 uur.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Thea Stronks, telefoonnummer 026-3637108.