ANBI Fris rapportage Diaconie

Bankrekening Diaconie NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal
Zie hieronder gegevens zoals deze vermeld staan in Fris (Financieel Rapportage en Informatie Systeem) van de PKN. Voor meer informatie betreffende ANBI kijk hier.

ANBI rapport