Kerkdienst 25 oktober 2020

wandschildering1Op zondag 25 oktober is er een kerkdienst om 10:00 uur.
Deze dienst is ook te volgen via kerkdienstgemist.nl.
De voorganger is dominee Madelon Beekhuis-Wassenburg uit Rozendaal.
De liturgie van deze dienst kunt u hier bekijken.

Voor de collectes kunt u gebruik maken van
bankrekening Diaconie NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal
Het collectedoel is deze week SOS Kayamandi.
bankrekening Kerkvoogdij NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal
Het collectedoel is deze week de cantorij.

Voor de kerkdiensten tijdens de coronatijd geldt het volgende gebruiksplan.

KerkdienstGemist logoU kunt de kerkdiensten van de PG Rozendaal live volgen of later terug kijken via kerkdienstgemist.nl.
Klik hier of op het logo om naar de uitzendingen te gaan.