Kerkdienst 19 september 2021

wandschildering1Op zondag 19 september is er een kerkdienst om 10:00 uur.
De voorganger is dominee Frans Ort uit Rozendaal.
De liturgie van deze dienst kunt u hier bekijken.

Deze dienst is toegankelijk voor maximaal 50 kerkgangers.
U hoeft zich niet vooraf op te geven.

De collecte van de diaconie is bestemd voor jeugddorp De Glind.
De collecte van de kerkvoogdij is bestemd voor het onderhoud van de tuin.
Voor de collectes kunt u ook gebruik maken van
bankrekening Diaconie NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal
bankrekening Kerkvoogdij NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal

KerkdienstGemist logoU kunt de kerkdiensten van de PG Rozendaal live volgen of later terug kijken via kerkdienstgemist.nl.
Klik hier of op het logo om naar de uitzendingen te gaan.