Kerkdienst 12 juli 2020


wandschildering1Op zondag 12 juli is er een audiokerkdienst om 10:00 uur.
Deze dienst is alleen te beluisteren via de kerkomroep.
De voorganger is dominee K. Vos uit Naarden.
De liturgie van deze dienst kunt u hier bekijken.

Voor de collectes kunt u gebruik maken van
bankrekening Diaconie NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal
Het collectedoel is deze week De Regenboog Amsterdam.
bankrekening Kerkvoogdij NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal
Het collectedoel is deze week Eredienst en Muziek

De dienst is rechtstreeks te beluisteren via internet (kerkomroep.nl, klik hier voor de dienst in Rozendaal)
logo kerkomroep