De Serre van Rozendaal

 

Elke woensdagmorgen open en de komende tijd twee activiteiten in de Serre van Rozendaal.
Op woensdag 13 april krijgen wij bezoek van de GGD. In de vorm van een rondetafelgesprek zullen de medewerkers vertellen over de stand van zaken betreffende Corona. U kunt hier al uw vragen stellen.
Woensdag 8 juni komt Gerard Beltman van Amesty International.Hij zal met een PowerPoint over de organisatie vertellen. Ongetwijfeld zullen we met hem de situatie over en in Oekraïne kunnen bespreken.
We heten u hierbij van harte welkom!

Met een vriendelijke groet
Esse van Hall

Onder de naam Serre van Rozendaal zijn de tuinkamer en serre elke woensdagochtend open tussen 10.00 en 12.30 uur. kopjekoffieBedoeld als ontmoetingsplek voor inwoners van ons dorp en andere belangstellenden. Samen met de gemeente Rozendaal organiseren we deze wekelijkse inloopochtend. Openbaar, dus nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om te komen. Een team van vrijwilligers treedt op als gastvrouw en gastheer en zorgt voor koffie, thee en gezelligheid. Van tijd tot tijd worden activiteiten georganiseerd als lezingen, workshops, muziek. 

Op de laatste woensdag van de maand is tevens aanwezig Liane de Blij van Incluzio. Zij verzorgt dan het informatiepunt waar u met diverse ondersteuningsvragen terecht kunt.

Als u problemen met vervoer hebt, helpen wij u graag. U kunt bellen met mevrouw Rigtje Roelofs-Zandstra. Zij haalt u op en brengt u ook weer thuis. Zij is bereikbaar onder nummer 026-3648554.


Contactpersoon en coördinator van de Serre: Esse van Hall tel. 06 28124141.