De Serre van Rozendaal

De Serre helaas weer voor een onbepaalde periode gesloten

Na onderling overleg met zowel de gastvrouwen als de gasten hebben we besloten veiligheidshalve de ontmoetingsochtend op te schorten.
De nieuwe Corona-variant omikron brengt dusdanig veel onzekerheid met zich mee, dat wij ons niet helemaal veilig meer voelen.
En wij wensen u allen toch graag een gezamenlijke Kerst met kinderen en kleinkinderen toe.

Houdt u de verschillende nieuws-kanalen in de gaten. Wij houden u hierlangs op de hoogte van het verdere verloop.

Blijft u gezond!

Met een vriendelijke groet

Gastenteam Serre van Rozendaal

Onder de naam Serre van Rozendaal zijn de tuinkamer en serre elke woensdagochtend open tussen 10.00 en 12.30 uur. kopjekoffieBedoeld als ontmoetingsplek voor inwoners van ons dorp en andere belangstellenden. Samen met de gemeente Rozendaal organiseren we deze wekelijkse inloopochtend. Openbaar, dus nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om te komen. Een team van vrijwilligers treedt op als gastvrouw en gastheer en zorgt voor koffie, thee en gezelligheid. Van tijd tot tijd worden activiteiten georganiseerd als lezingen, workshops, muziek. 

Op de laatste woensdag van de maand is tevens aanwezig Liane de Blij van Incluzio. Zij verzorgt dan het informatiepunt waar u met diverse ondersteuningsvragen terecht kunt.

Als u problemen met vervoer hebt, helpen wij u graag. U kunt bellen met mevrouw Rigtje Roelofs-Zandstra. Zij haalt u op en brengt u ook weer thuis. Zij is bereikbaar onder nummer 026-3648554.


Contactpersoon en coördinator van de Serre: Esse van Hall tel. 06 28124141.