Jubileum Rozendaalse cantorij: 50 jaar

Op zondag 30 november 2014 vierde de Rozendaalse cantorij haar 50-jarige bestaan. Een muzikale eredienst onder leiding van ds. Frans Ort, cantor Joke Brandsma, de cantorij en medewerking van Andries van Rossem (organist) en Emi Drees (dwarsfluit). 

Cantorij
Zang tijdens de eredienst met rechts de cantorij en cantor Joke Brandsma

 


Na de eredienst werd een korte pauze gehouden in de tuinkamer met koffie en zelfgemaakte cupcakes. Het vervolg van dit jubileum werd in de kerkzaal gevierd met zang en een lezing door ds. Sytze de Vries met als thema: "Die woont in ons lied - Over het Godsbeeld in ons lied". Het jublileum werd verder muzikaal vorm gegeven door Andries van Rossem (piano) en Rini van Dijkhuizen (viool).


Andries van Rossem en Emi Drees


Ds. Sytze de Vries


Rini van Dijkhuizen

Door Jaap van Dijkhuizen werd een speciaal lied geschreven voor het 50-jarige jubileum van de cantorij (melodie: Lied 418 'God, schenk ons de kracht'):

Zangen rond het woord
klanken als verhalen
toonkunst ongehoord
kan voor ons vertalen
wat het wezen is
van de som der dingen
zingen altijd zingen
schept geschiedenis

Tijd lijkt stil te staan
blijft in heden steken
zelfs de zon en maan
lijken te verbleken
als de zang uitbreekt
aangevuurde klanken
uit gewijde banken
woord dat zingend spreekt

Op wat komt gericht
zingen wij naar voren
droom en vergezicht
op wat slechts horen
wonder van de klank
hier voor ons ontsloten
scheppend ooit ontsproten
aan een stem die dankt.

Een fotoimpressie van het jubileum is hier te bekijken (foto's Erik Kool).