Overlijden Gerda van den Bijllaardt

Gerda van den BijllaardtIn de afgelopen dagen zijn wij geconfronteerd met het overlijden van onze scriba, Gerda van den Bijllaardt-Lindeman. Zij overleed na opname in het ziekenhuis te Arnhem aan de gevolgen van een corona-infectie. Haar dood komt voor velen (en zeker ook voor ons als gemeente) als een grote schok: Gerda vervulde binnen onze gemeente een spilfunctie. Als scriba was zij betrokken bij veel wat wij deden. Daarnaast gaf zij die invulling ook kleur door haar markante en betrokken persoonlijkheid. Zij organiseerde veel activiteiten (onder meer het Open Podium, de film en de zomerfair), was een uiterst betrokken kerkenraadslid en verrichtte heel veel werk voor onze gemeente. Haar hartelijkheid en oprechte belangstelling voor mensen maakte dat velen van ons zich gekoesterd wisten in haar warme persoonlijkheid. Vanwege de maatregelen rondom de corona-pandemie hebben wij haar in kleine kring begeleid naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats in Rozendaal. Voor haar man Hans, de kinderen en kleinkinderen is het verlies bijzonder groot. Wij wensen hen heel veel kracht en steun toe in deze dagen van gemis. Wij weten ons met hen verbonden door onze gebeden om troost. Om het in Joodse stijl te zeggen: ‘haar naam was Gerda van den Bijllaardt; de nagedachtenis aan haar naam strekke ons allen tot zegen.’ Zij ruste in vrede.

Hans Rexwinkel, voorzitter kerkenraad
Frans Ort, predikant

U kunt via de website www.kerkomroep.nl >  Rozendaal, 6 april 19.30 uur de woorden beluisteren die ds. Ort uitsprak bij de begrafenis van Gerda.