wandschildering1Er is een kerkdienst op zondag 14 augustus om 10:00 uur.
De voorganger is dominee Liesbeth van Hilten-Matthijsen uit Apeldoorn.
Het is een dienst van Schrift en Tafel.
De liturgie van deze dienst kunt u hier bekijken.
De collecte van de diaconie is bestemd voor KIA Zomerzending.
De collecte van de kerkvoogdij is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw.

Deze dienst is ook online te volgen.

Voor de collectes kunt u gebruik maken van
bankrekening Diaconie NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal
bankrekening Kerkvoogdij NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal

U kunt de kerkdiensten van de PG Rozendaal live volgen of later terug kijken via kerkdienstgemist.nl.
Klik hier of op het logo om naar de uitzendingen te gaan.
KerkdienstGemist logo

Op vrijdagavond 19 augustus 2022 is er in de Kerk van Rozendaal een Benefietconcert voor Oekraïne.
De toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage is zeer gewenst. Ook reserveren wordt aanbevolen.
De aanvang is 20.00 uur. Klik voor nadere informatie hier.

Onder de naam Serre van Rozendaal zijn de tuinkamer en serre
elke woensdagochtend open tussen 10.00 en 12.30 uur. kopjekoffie
Bedoeld als ontmoetingsplek voor inwoners van ons dorp en andere belangstellenden. Samen met de gemeente Rozendaal organiseren we deze wekelijkse inloopochtend. Openbaar, dus nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om te komen. Een team van vrijwilligers treedt op als gastvrouw en gastheer en zorgt voor koffie, thee en gezelligheid. Van tijd tot tijd worden activiteiten georganiseerd als lezingen, workshops, muziek. 

Op de laatste woensdag van de maand is tevens aanwezig Liane de Blij van Incluzio. Zij verzorgt dan het informatiepunt waar u met diverse ondersteuningsvragen terecht kunt.

Als u problemen met vervoer hebt, helpen wij u graag. U kunt bellen met mevrouw Rigtje Roelofs-Zandstra. Zij haalt u op en brengt u ook weer thuis. Zij is bereikbaar onder nummer 026-3648554.


Contactpersoon en coördinator van de Serre: Esse van Hall tel. 06 28124141.

Voor het huren van de Serre van Rozendaal op andere tijdstippen dan de woensdagochtenden kijk bij Verhuur.

 

Eind juni 2022 is de Nieuwsbrief juli/augustus 2022 van de Protestantse Gemeente Rozendaal verschenen.
Met informatie over de kerkdiensten, de diaconie, de K.I.K. en nog veel meer.
Voor de volledige Nieuwsbrief klik hier.

LogoVriendenVDkerk

De Filosofische Kring van 2021/2022 is eind maart 2022 afgerond.
Klik voor uitgebreide informatie hier.

Het financieel verslag 2020-2021 is verschenen.
Zie bij de informatie van de Vrienden.

Het Jaarverslag 2020-2021 is verschenen.
Zie de informatie van de Vrienden.