Eind november is de Nieuwsbrief december 2021 van de Protestantse Gemeente Rozendaal verschenen.
Met informatie over de kerkdiensten, de gang van zaken rondom corona, de diaconie, de actie Kersttas en nog veel meer.
Voor de volledige Nieuwsbrief klik hier.

wandschildering1

De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt. Voor de kerk betekenen deze:
  • Er wordt niet gevraagd naar de QR-code
  • Bij klachten blijven we thuis
  • De in- en uitgang van de kerk gaat via de Serre, aan de rechterzijkant van de kerk.
  • Bij de ingang wordt u verzocht de handen te desinfecteren
  • De anderhalve meter afstand, ook tijdens de dienst, wordt strikt in acht genomen.
  • De inzameling geschiedt via de collecte schalen in de gerfkamer bij het uitgaan van de kerk of via de bankrekeningnummers die u vindt op de orde van dienst, in de Nieuwsbrief en op de website van de kerk.
  • Er is geen koffie drinken na de dienst.
  • Activiteiten door de week zijn tot nader bericht afgelast, zie de Agenda op de orde van dienst of op de website van de kerk.

Op zondag 5 december is er een kerkdienst om 10:00 uur.
De voorganger is domine Petra Barnard uit Blaricum.
De liturgie van deze dienst kunt u hier bekijken.

De collecte van de diaconie is bestemd voor de diaconie.
De collecte van de kerkvoogdij is bestemd voor de verwarming van het kerkgebouw.
Voor de collectes kunt u ook gebruik maken van
bankrekening Diaconie NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal
bankrekening Kerkvoogdij NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal

KerkdienstGemist logoU kunt de kerkdiensten van de PG Rozendaal live volgen of later terug kijken via kerkdienstgemist.nl.
Klik hier of op het logo om naar de uitzendingen te gaan.

LogoVriendenVDkerk

Gezien de situatie rond de corona heeft het bestuur van de Vrienden van de kerk besloten de bijeenkomsten in november af te gelasten.
Dit betreft zowel het vriendenconcert van 28 november als de Filosofische Kring van 29 november.
Mochten er alternatieven gevonden worden dan berichten wij u hierover.

De Stichting Vrienden van de Kerk te Rozendaal hervat na een lange coronaperiode de aktiviteiten.
Zie de flyer met een overzicht van de concerten en de Filosofische Kring.

Ook de Filosofische Kring gaat weer beginnen. Het thema is 'Verstoring van de orde, hoe verder?'
Voor het programma in november 2021 klik hier.

Het financieel verslag 2020-2021 is verschenen.
Zie bij de informatie van de Vrienden.

Het Jaarverslag 2020-2021 is verschenen.
Zie de informatie van de Vrienden.

 

Onder de naam Serre van Rozendaal zijn de tuinkamer en serre elke woensdagochtend open tussen 10.00 en 12.30 uur. kopjekoffieBedoeld als ontmoetingsplek voor inwoners van ons dorp en andere belangstellenden. Samen met de gemeente Rozendaal organiseren we deze wekelijkse inloopochtend. Openbaar, dus nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om te komen. Een team van vrijwilligers treedt op als gastvrouw en gastheer en zorgt voor koffie, thee en gezelligheid. Van tijd tot tijd worden activiteiten georganiseerd als lezingen, workshops, muziek. 

Op de laatste woensdag van de maand is tevens aanwezig Liane de Blij van Incluzio. Zij verzorgt dan het informatiepunt waar u met diverse ondersteuningsvragen terecht kunt.

Als u problemen met vervoer hebt, helpen wij u graag. U kunt bellen met mevrouw Rigtje Roelofs-Zandstra. Zij haalt u op en brengt u ook weer thuis. Zij is bereikbaar onder nummer 026-3648554.


Contactpersoon en coördinator van de Serre: Esse van Hall tel. 06 28124141.

 

Het Programma Vorming en Toerusting 2021-2022 van de Protestantse Gemeente Rozendaal en de Protestantse Gemeente Velp is halverwege september 2021 verschenen.
Klik hier om het gehele programma te zien.