Anbi

Bankrekening Kerkvoogdij NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal
Zie hieronder gegevens zoals deze vermeld staan in Fris (Financieel Rapportage en Informatie Systeem) van de PKN. Voor meer informatie betreffende ANBI kijk hier.

ANBI rapport