wandschildering1Op zondag 28 juli is er een kerkdienst om 10:00 uur.
De voorganger is dominee Roel van Oosten uit Warnsveld.
De liturgie van deze dienst kunt u hier bekijken.
De collecte van de diaconie is bestemd voor het eigen diaconaat.
De collecte van de kerkvoogdij is bestemd voor het onderhoud van de kerk.
Voor de collectes kunt u gebruik maken van
bankrekening Diaconie NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal
bankrekening Kerkvoogdij NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal

U kunt de kerkdiensten van de PG Rozendaal live volgen of later terug kijken via kerkdienstgemist.nl.
Klik hier of op het logo om naar de uitzendingen te gaan.
KerkdienstGemist logo

LogoVriendenVDkerk

De Brochure met het Jaarprogramma 2023 - 2024 is halverwege september 2023 verschenen.
Voor deze Brochure klik hier.
Tevens is een kort overzicht van het Programma 2023 - 2024 verschenen.
Voor dit overzicht klik hier.

De Jaarverslagen van juli 2022 tot en met juni 2024 zijn verschenen.
Hierin is tevens opgenomen het Financieel jaarverslag van 2022-2023
en het Financieel jaarverslag van 2023-2024.
Deze verslagen zijn hier te bekijken.
Zie ook bij de informatie van de Vrienden.

Eind juni 2024 is de Nieuwsbrief juli/augustus 2024 van de Protestantse Gemeente Rozendaal verschenen.
Met informatie over de kerkdiensten in juli en augustus, de zomercantorij, de diaconie, Amnesty International, de KIK, de Vrienden, de Tuincommissie en nog veel meer.
Voor de volledige Nieuwsbrief klik hier.

Onder de naam Serre van Rozendaal zijn de tuinkamer en serre
elke woensdagochtend open tussen 10.00 en 12.30 uur. kopjekoffie
Bedoeld als ontmoetingsplek voor inwoners van ons dorp en andere belangstellenden. Samen met de gemeente Rozendaal organiseren we deze wekelijkse inloopochtend. Openbaar, dus nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om te komen. Een team van vrijwilligers treedt op als gastvrouw en gastheer en zorgt voor koffie, thee en gezelligheid. Van tijd tot tijd worden activiteiten georganiseerd als lezingen, workshops, muziek. 

Serre in de zomer geopend!

De zomer staat voor de deur, wellicht dat u een periode over de grens vakantie gaat houden of misschien blijft u in eigen land de dagen genieten. Wij als Serre zijn in ieder geval in de maanden juli en augustus op de woensdagochtend gewoon geopend voor een lekker bakje koffie en een goed gesprek.

Het gastteam

Contactpersoon en coördinator van de Serre: Esse van Hall tel. 06 28124141.

Voor het huren van de Serre van Rozendaal op andere tijdstippen dan de woensdagochtenden kijk bij Verhuur.

 

Het Programma Ontmoeten, Verdiepen, Verbinden 2023-2024 van de Protestantse Gemeente Rozendaal en de Protestantse Gemeente Velp is halverwege september 2023 verschenen.
Klik hier om het gehele programma te zien.