Eind september is de Nieuwsbrief oktober 2020 van de Protestantse Gemeente Rozendaal verschenenen.
Met onder andere informatie over de kerkdiensten en de lezingen, informatie van de diaconie, een aantal gedichten en nog veel meer.

Voor de volledige Nieuwsbrief klik hier.

Teneinde het risico op besmetting door een virus (denk aan Corona) zo goed mogelijk te verminderen, is in de Serre (Haard- en/of Tuinkamer) een luchtreiniger geplaatst.
Dit apparaat is uitgerust met een o.a. een aerosol HEPA-filter en verwijderd – volgens de fabrikantspecificatie- 99,95% van de zeer fijne deeltjes (virussen, stof e.d.) uit de lucht.
Tijdens de huurperiode wordt het apparaat door ons ingeschakeld.

wandschildering1Op zondag 27 september is er een kerkdienst om 10:00 uur.
Deze dienst is ook te volgen via kerkdienstgemist.nl.
De voorganger is dominee Frans Ort uit Rozendaal.
De liturgie van deze dienst kunt u hier bekijken.

Voor de collectes kunt u gebruik maken van
bankrekening Diaconie NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal
Het collectedoel is deze week Vredeswerk.
bankrekening Kerkvoogdij NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal
Het collectedoel is deze week de kerk.

Voor de kerkdiensten tijdens de coronatijd geldt het volgende gebruiksplan.

U kunt de kerkdiensten van de PG Rozendaal live volgen via kerkdienstgemist.nl
Ga hiervoor als volgt te werk:
Log in met uw computer, laptop, tablet of mobiele telefoon op de website van kerkdienstgemist.nl.
Tik in Rozendaal
“naar kerk ->” aanklikken
“uitzendingen” aanklikken. 

kopjekoffieMet ingang van halverwege juni 2020 is er weer de Serre van Rozendaal

Na de lockdown is de Serre weer open.
Voor informatie over de gang van zaken in de coronatijd klik hier.

Onder de naam Serre van Rozendaal zijn de tuinkamer en serre elke woensdagochtend open tussen 10.00 en 12.30 uur. Bedoeld als ontmoetingsplek voor inwoners van ons dorp en andere belangstellenden. Samen met de gemeente Rozendaal organiseren we deze wekelijkse inloopochtend. Openbaar, dus nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om te komen. Een team van vrijwilligers treedt op als gastvrouw en gastheer en zorgt voor koffie, thee en gezelligheid. Van tijd tot tijd worden activiteiten georganiseerd als lezingen, workshops, muziek. In verband met de maatregelen als gevolg van de coronapandemie zijn deze activiteiten tot nader bericht afgelast.


Als u problemen met vervoer hebt, helpen wij u graag. U kunt bellen met de Plusbus, tel. 026-3707070. Als u de ochtend van te voren belt, wordt u thuis opgehaald en weer thuis gebracht tegen een kleine vergoeding.

De Serre van Rozendaal zoekt vrijwilligers. Voor informatie klik hier.

Contactpersoon: Esse van Hall tel. 06 28124141.

Gerda van den BijllaardtIn de afgelopen dagen zijn wij geconfronteerd met het overlijden van onze scriba, Gerda van den Bijllaardt-Lindeman. Zij overleed na opname in het ziekenhuis te Arnhem aan de gevolgen van een corona-infectie. Haar dood komt voor velen (en zeker ook voor ons als gemeente) als een grote schok: Gerda vervulde binnen onze gemeente een spilfunctie. Als scriba was zij betrokken bij veel wat wij deden. Daarnaast gaf zij die invulling ook kleur door haar markante en betrokken persoonlijkheid. Zij organiseerde veel activiteiten (onder meer het Open Podium, de film en de zomerfair), was een uiterst betrokken kerkenraadslid en verrichtte heel veel werk voor onze gemeente. Haar hartelijkheid en oprechte belangstelling voor mensen maakte dat velen van ons zich gekoesterd wisten in haar warme persoonlijkheid. Vanwege de maatregelen rondom de corona-pandemie hebben wij haar in kleine kring begeleid naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats in Rozendaal. Voor haar man Hans, de kinderen en kleinkinderen is het verlies bijzonder groot. Wij wensen hen heel veel kracht en steun toe in deze dagen van gemis. Wij weten ons met hen verbonden door onze gebeden om troost. Om het in Joodse stijl te zeggen: ‘haar naam was Gerda van den Bijllaardt; de nagedachtenis aan haar naam strekke ons allen tot zegen.’ Zij ruste in vrede.

Hans Rexwinkel, voorzitter kerkenraad
Frans Ort, predikant

U kunt via de website www.kerkomroep.nl >  Rozendaal, 6 april 19.30 uur de woorden beluisteren die ds. Ort uitsprak bij de begrafenis van Gerda.