wandschildering1Op zondag 21 januari is er om 10:00 uur een kerkdienst waarin voorgaat
dominee F.Z. Ort uit Rozendaal.
De liturgie van deze dienst kunt u hier bekijken.

U bent van harte welkom.

Alle diensten zijn ook rechtstreeks te beluisteren via internet (kerkomroep.nl, klik hier voor de dienst in Rozendaal)
logo kerkomroep

De Vriendenbrief van januari 2018 is verschenen.
U kunt die hier lezen.

Op zondag 4 februari 2018 organiseren de Vrienden een Hongaarse middag.
Het betreft een middagconcert met voordracht.
De aanvang is 15:30 uur.
Voor nadere informatie klik hier.

 

b Kerkbalans nwestijl2018lc tweekleurenKerkbalans is een gezamenlijke actie van de Protestantse en Rooms-Katholieke kerk in Nederland voor de ondersteuning van het plaatselijke werk.
Uw financiële gift vormt een zeer belangrijke bijdrage voor het werk en de instandhouding van onze kerk in Rozendaal.

In 2017 werd ruim €66.000,- toegezegd, waarvan wij inmiddels het overgrote deel mochten ontvangen. Het resterende deel verwachten wij begin 2018.
Wij danken u hartelijk voor deze geweldige bijdrage, waarmee wij het jaar 2017 financieel op een positieve wijze kunnen afsluiten.Ook in 2018 zullen wij weer een beroep op u doen.
Onze campagne heeft als thema: “Kerk zijn we samen“ en loopt van zaterdag 20 januari tot zaterdag 3 februari 2018.
 
De kerk van Rozendaal is een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten, waar we samen een gemeenschap zijn, delen met elkaar en geven aan anderen.
Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering in de kerk van nu en morgen. Een investering in uzelf en de komende generaties.
Dankzij uw gift blijft de kerk van Rozendaal een plaats van verbondenheid met elkaar en de wereld om ons heen.
Hartelijk dank daarvoor!

H. Rexwinkel,
namens het College van Kerkrentmeesters

De Protestantse Gemeente Rozendaal is een ANBI, giften aan de kerk zijn daardoor (deels) aftrekbaar van de belasting.
Informatie over de begroting en jaarrekening kunt u hier bekijken.

Wil u de Kerk van Rozendaal ook financieel steunen?
Bankrekening: NL81RABO0168708175 t.n.v. Kerkvoogdij, Protestantse Gemeente Rozendaal.

nieuwsbrief 620x264De Nieuwsbrief Kerst 2017 is verschenen.
In deze nieuwsbrief informatie over de diensten met Kerst, maar ook nog veel meer.

Klik hier voor de volledige Nieuwsbrief.

 

Het programma 2017 - 2018
In het boekje Vorming en Toerusting staat het aanbod voor het komende winter- , lente- en zomerwerk van de Protestantse Gemeente Rozendaal en Velp. Het aanbod van kringen, avonden en cursussen is divers: het zijn ontmoetingen met de talloze wijzen waarop mensen hun ideeën en emoties uiten. In Bijbelverhalen, in muziek, in kunst, in liederen. Het programma is ontstaan door samenwerking van de Protestantse Gemeente te Rozendaal met de Protestantse Gemeente te Velp.

Voor wie zijn de morgens of avonden?
Eenvoudigweg: voor iedereen die geïnteresseerd is in de inhoud. Wij mikken nadrukkelijk op de inwoners van onze dorpen, niet alleen op de leden van onze kerkelijke gemeenten maar vooral op ieder van u die mee wil worden genomen op een ontdekkingstocht langs aspecten van kunst en cultuur.

Waar komen we samen?
Dat ligt voor de hand: in de kerk van Rozendaal en in de kerk van Velp. Wij maken gebruik van de Serre van Rozendaal, het Rondeel in de Grote Kerk te Velp en in de Oude Jan te Velp.
Wij wensen u veel plezier met het doornemen van onze activiteiten en wie weet, tot ziens.